Περιήγηση: Φλόριντα

Διεθνή
Live camera από την πορεία του κυκλώνα Ίρμα — Μετά την Κούβα, ο κυκλώνας Ίρμα κατευθύνεται προς τη Φλόριντα

Αφού προ­κά­λε­σε εκτε­τα­μέ­νες υλι­κές ζημιές στην κεντρι­κή και την ανα­το­λι­κή Κού­βα, ο κυκλώ­νας Ίρμα, με ανέ­μους που πνέ­ουν με ταχύτητα…