Περιήγηση: 18ο Συνέδριο ΠΣΟ

Διεθνή
Βίντεο με τοποθετήσεις συνέδρων κατά το 18ο Συνέδριο της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Ομοσπονδίας

Δεί­τε σε βίντεο του ΠΑΜΕ ορι­σμέ­νες ακό­μη από τις τοπο­θε­τή­σεις που έγι­ναν στο 18ο Συνέ­δριο της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας στη…

Εκδηλώσεις
Featured Video Play Icon
18ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΣΟ: Γ. Μαυρίκος: Ενισχύουμε τον αγώνα για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Τα 105 εκα­τομ­μύ­ρια μέλη της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομο­σπον­δί­ας που ζουν και αγω­νί­ζο­νται σε 133 χώρες των 5 ηπεί­ρων, όλους εκείνους…