Περιήγηση: Cogito ergo sum

Απόψεις
Η απαραίτητη βία

Γράφει ο Cogito ergo sum // Χαράζοντας τις γενικές φάσεις της εξέλιξης τον προλεταριάτου, παρακολουθήσαμε τον λίγο-πολύ καλυμμένο εμφύλιο πόλεμο μέσα…