Περιήγηση: #covid #covid19 #ΜΕΝΟΥΜΕ_ΣΠΙΤΙ #κοροναιος #κορονοιος #Κορωναιος #κορωνοιος #καραντινα #menoume_spiti #covid19Gr

Πολιτική
Η Υγεία στα κράτη-μέλη της ΕΕ: Κοινός παρoνομαστής η πολιτική που απαξιώνει τις λαϊκές ανάγκες

Η παν­δη­μία έφε­ρε στο φως τα τερά­στια προ­βλή­μα­τα των απα­ξιω­μέ­νων από όλες τις αστι­κές κυβερ­νή­σεις δημό­σιων συστη­μά­των Υγεί­ας σε μια…

Επικαιρότητα
Στρατός-Νεοσύλλεκτοι: Αναστέλλεται λόγω κορονοϊού η άδεια ορκωμοσίας ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του ΓΕΕΘΑ ανα­στέλ­λε­ται η χορή­γη­ση άδειας ορκω­μο­σί­ας 15 ημε­ρών στους νεο­σύλ­λε­κτους οπλί­τες θητεί­ας. Αμέ­σως μετά την ορκω­μο­σία τους, οι…

Ανακοινώσεις
Εργοδοτική αυθαιρεσία, με πρόσχημα τα μέτρα για τον κορονάοϊό, καταγγέλλει το ΠΑΜΕ

Φαι­νό­με­να εντα­τι­κο­ποί­η­σης της εργα­σί­ας και εργο­δο­τι­κής αυθαι­ρε­σί­ας, με πρό­σχη­μα τα μέτρα για τον κορο­νο­ϊό καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­ση της η Γραμματεία…