Περιήγηση: G7

Επικαιρότητα
Σύνοδοι Κορυφής ΝΑΤΟ-ΕΕ-G7: “Ατζέντα” πολεμικής προπαρασκευής και επικίνδυνης κλιμάκωσης

Με «ατζέ­ντα» την επί­σπευ­ση των πολε­μι­κών προ­ε­τοι­μα­σιών και την παρα­πέ­ρα όξυν­ση της αντι­πα­ρά­θε­σης, πραγ­μα­το­ποιού­νται σήμε­ρα οι Σύνο­δοι Κορυ­φής του ΝΑΤΟ,…