Περιήγηση: KE KKE

Επικαιρότητα
ΚΚΕ — Επίκαιρη Ερώτηση προς ΥΠΕθΑ: Καμία εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς!

Επί­και­ρη Ερώ­τη­ση προς τον υπουρ­γό Εθνι­κής Αμυ­νας, με θέμα «Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς, κλεί­σι­μο τον αμε­ρι­κα­νι­κών βάσεων,…