Περιήγηση: LIberal

Ματιές στην Επικαιρότητα
Μοιραία… λάθη «ανεξάρτητων» δημοσιογράφων και «αντικειμενικών» ΜΜΕ

Είναι τέτοια η κατά­ντια του Τύπου που ούτε ο αφε­λής πλέ­ον πιστεύ­ει τα περί ανε­ξαρ­τη­σί­ας (δημο­σιο­γρά­φου), αντι­κει­με­νι­κό­τη­τας  (Μέσου)και λοι­πά συναφή.…