Περιήγηση: Sweet Europe

Πολιτισμός
SWEET EUROPE – Π. Μήλας:  Σκίτσα με διάθεση άλλοτε αυτοκριτική και άλλοτε καυστική, προτείνουν μιαν άλλη, αν όχι πιο …γλυκιά, τουλάχιστον πιο ανθρώπινη

SWEET EUROPE ο τίτλος της έκθε­σης που οργα­νώ­νει η Λέσχη Ελλή­νων γελοιο­γρά­φων προ­τεί­νο­ντας μιαν άλλη, αν όχι πιο γλυ­κιά, τουλάχιστον…