Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Γιορτάζοντας – χωρίς λαϊκή συμμετοχή- «τη συντριβή του συμμοριτισμού εις Γράμμον-Βίτσι» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας //

Ο «εορτασμός» από μέρους του αστικού κράτους και των κυβερνήσεων του, για τις «επετείους νικών» σε βάρος του λαϊκού κινήματος, μετεμφυλιακά αποκτά θεσμικό χαρακτήρα. Ξεχωρίζουν οι επέτειοι των «Δεκεμβριανών» και της λήξης του εμφυλίου. Πρόκειται για τις γνωστές «γιορτές του μίσους» που σε θεσμικό επίπεδο (χωρίς να παύει η πραγματοποίηση τους) σταματούν με την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης.

Όλα τα προηγούμενα χρόνια χαρακτηριστικό στοιχείο του γιορτασμού τους ήταν η υποχρεωτική συμμετοχή σχολείων, αλλά και δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων.

Φυσικά πάντα η κατάσταση δεν ήταν «ρόδινη», όπως στο ντοκουμέντο που παρουσιάζουμε , όπου λίγους μήνες μετά την ανάδειξη της ΕΔΑ σε αξιωματική αντιπολίτευση, δημόσιοι υπάλληλοι στην Ημαθία «τολμούν» να μην πάρουν μέρος σ’αυτές….

Το Ντοκουμέντο

Στο σχετικό ντοκουμέντο (ΓΑΚ Ν.Ημαθίας- Αρχείο Νομαρχίας) εκφράζεται το «παράπονο» για τη μη συμμετοχή των υπαλλήλων στην «εορτή» και μάλιστα η συμμετοχή σ’αυτή χαρακτηρίζεται ως «αντιπειθαρχικό και αντεθνικόν κρούσμα» για το οποίο πρέπει να υποβληθούν «αυστηρόταται παραδειγματικαί κηρώσεις»

«ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΕ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ

Εν Βεροία τη 3.9.1958

ΠΡΟΣ

Τους κ.κ,. Προϊσταμένους των Δημοσίων Υπηρεσιών του Νομού

documendoΚατά την τελεσθείσαν την 31 ε.ε εορτήν επί τη επετείω της συντριβής του συμμοριτισμού εις Γράμμον – Βίτσι διεπιστώσαμεν ότι δεν παρέστησαν πλείστοι εξ’υμών μετά των υπαλλήλων , παραβάντες ούτω την ιεράν υποχρέωσιν , όπως αποτίσωσι φόρον τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους Σωτήρας της Πατρίδος μας Ηρωικούς Νεκρούς και ζώντας μαχηττάς. Το γεγονός τούτο , αποκάλεσαν απογοητευτικήν απήχησιν , μαρτυρεί , ότι , παρά τας επιταγάς τής κυβερνήσεως , δεν έχει κατανοηθεί πλήρως το Εθνικόν καθήκον και ή υποχρέωσις παρ’ ενίων Δημοσίων υπαλλήλων , ότι δέον να ώσι πρωτοπόροι εις τας πάσης Εθνικής φύσεως εκδηλώσεις, συντελούσας εις την τόνωσιν και εξύψωσιν του Εθνικού φρονήματος του Λαού.

Παρακαλούμεν, όπως του λοιπού παρίστασθε άπαντες μετά των υμάς υπαλλήλων εις τας τελουμένας Εθνιάς Εορτάς, έχοντες υπ’όψιν , ότι εν ή περιπτώσει ήθελε σημειωθή παρόμοιον οικτρόν αντιπειθαρχικόν και αντεθνικόν κρούσμα , μετά την εξάντλησιν του νομίμου παρ’ ημων ελέγχου, θα προκαλέσωμεν και την παρά των αρμοδίων Υπουργείων επιβολήν αυστηροτάτων υποδειγματικών κυρώσεων , επί παραβάσει υπηρεσιακού και Εθνικού καθήκοντος.

Επίσης διεπιστώσαμεν , ότι ένιοι των προϊσταμένων και υπαλλήλων , κατά παράβασιν των νομίμων υποχρεώσεων των, δέν τηρούσιν επακριβώς ωράριον εργασίας, προσερχόμενοι βραδέως εις το Γραφείον ή αποχωρούν ενωρίτερων , γεγονός προκαλουν την εξάρθρωσιν των υπηρεσιών καί τά παράπονα των πολιτών.

Του λοιπού θά ελέγξωμεν πειθαρχικώς πάσαν τοιαύτην παράβασιν , προχωρούντες , μετά την εξάντλησιν της δικαιοδοσίας ημων , την μείζονα πειθαρχικήν δίωξιν παρά του αρμοδίου Υπουργείου.

Ο Νομαρχων Δ/ντής

Ι. ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ