Περιήγηση: Χορός

Χορός
Γιάννης Φλερύ

Στις 10 Αυγού­στου 2001 έφυ­γε από τη ζωή ο χορο­γρά­φος και χορευ­τής Γιάν­νης Φλε­ρύ. Ο Γιάν­νης Φλε­ρύ έβα­λε τη σφραγίδα…