Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Χιλή, Κύπρος, χαλκός: Ποιήματα και τραγούδια για τις δύο χώρες (1/10)

Πρό­σκλη­ση στην εκδήλωση

“Χιλή, Κύπρος, χαλ­κός: Ποι­ή­μα­τα και τρα­γού­δια για τις δύο χώρες

Το Σάβ­βα­το 1 Οκτώ­βρη, 8.30 μ.μ., στην Λαμπη­δό­να (άλσος Αγ. Τριάδας)-Βύρωνας

Χιλή, Κύπρος, χαλ­κός: Ποι­ή­μα­τα και τρα­γού­δια για τις δύο χώρες. Για­τί πάντα οι λαοί έχουν πολύ περισ­σό­τε­ρα κοι­νά από όσο μπο­ρού­με να φαντα­στού­με: Ιμπε­ρια­λι­σμός, πρα­ξι­κο­πή­μα­τα μα και αγώ­νες για μια καλύ­τε­ρη ζωή, για μια δίκαιη και ελεύ­θε­ρη κοι­νω­νία! Δια­βά­ζουν οι: Χάϊ­με Σβάρτς, χιλια­νός ποι­η­τής που ζει χρό­νια στην Ελλά­δα εξό­ρι­στος από την χού­ντα του Πινο­σέτ και Βασί­λης Κυρια­κού, ηθοποιός.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο