Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Παραιτήθηκε ο Φαμπρ;

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της Εφη­με­ρί­δας των Συντα­κτών παραι­τή­θη­κε σήμε­ρα το πρωί ο Γιαν Φαμπρ.

«Έτσι, σήμε­ρα το πρωί, δήλω­σε παραί­τη­ση. Και μάλι­στα, δεν το ανα­κοί­νω­σε στον υπουρ­γό Πολι­τι­σμού κ. Αρι­στεί­δη Μπαλ­τά αλλά στη συνερ­γά­τι­δά του, Κατε­ρί­να Κοσκι­νά, τη διευ­θύ­ντρια του ΕΜΣΤ.

Μετά από μiα σωρεία ολέ­θριων λαθών και την αδυ­να­μία του υπουρ­γού Αρι­στεί­δη Μπαλ­τά να δια­χει­ρι­στεί την κατά­στα­ση, ο Γιαν Φαμπρ έπρα­ξε τα αυτονόητα».

Προς το παρόν δεν υπάρ­χουν επί­ση­μες ανακοινώσεις.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο