Περιήγηση: Βραβεία Όσκαρ

Κινηματογράφος
Βραβεία Όσκαρ: 11 υποψηφιότητες για την ταινία του Λάνθιμου «Poor Things»

Έντε­κα υπο­ψη­φιό­τη­τες στα φετι­νά Βρα­βεία Όσκαρ συγκε­ντρώ­νει η ται­νία του Γιώρ­γου Λάν­θι­μου, «Poor Things», μετα­ξύ των οποί­ων καλύ­τε­ρης ται­νί­ας, σκηνοθεσίας,…