Περιήγηση: Ζαϊρ Μπολσονάρο

Διεθνή
Βραζιλία: «Γριπούλα» ο κορονοϊός λέει ο ακροδεξιός Μπολσονάρου — Αρνείται να επιβάλλει απαγόρευση κυκλοφορίας!

Για την προ­στα­σία της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και των μεγά­λων βιο­μη­χα­νιών της χώρας «καί­γε­ται» ο ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαϊχ Μπολσονάρου,…

Διεθνή
Μπολσονάρο προς Νορβηγία: Κοίτα ποιος μιλάει; Και εσείς σκοτώνετε φάλαινες και βγάζετε πετρέλαιο στον Β.Πόλο.…

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της / Η Νορ­βη­γία απο­φά­σι­σε να ανα­στεί­λει την βοή­θεια 30 εκα­τομ­μυ­ρί­ων ευρώ προς την Βρα­ζι­λία για την προ­στα­σί­ας του “δάσους…

Διεθνή
Μπολσονάρο: «Εθνικός ήρωας» ο αρχιβασανιστής της βραζιλιάνικης δικτατορίας

Ο Βρα­ζι­λιά­νος ακρο­δε­ξιός πρό­ε­δρος Ζαΐρ Μπολ­σο­νά­ρο δήλω­σε χθες Πέμ­πτη ότι ένας αξιω­μα­τι­κός του στρα­τού, που είχε κατα­δι­κα­στεί για βασα­νι­στή­ρια κατά…

Διεθνή
Ο Μπολσονάρου επιστρατεύει τη μαφία του Μαϊάμι ενάντια στην Κούβα — Συνάντηση με αμερικανοκουβανό τρομοκράτη

Ολο­έ­να και πιο φανε­ρά γίνο­νται τα εχθρι­κά σχέ­δια της νέας ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης της Βρα­ζι­λί­ας ενά­ντια στους λαούς της Κού­βας και…