Περιήγηση: ΟΕΝΓΕ

Κοινωνία
Γερμανικός Τύπος: Ορισμένα ασθενοφόρα της Αθήνας έχουν κάνει τρεις φορές τη διαδρομή μέχρι το φεγγάρι

Στην 24ωρη απερ­γία των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών ανα­φέ­ρε­ται ο γερ­μα­νι­κός Τύπος, θίγο­ντας προ­βλή­μα­τα και ελλεί­ψεις. Στην χτε­σι­νή (9.11) 24ωρη απερ­γία των…