Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Περιήγηση: Παναγία των Παρισίων

Η Πανα­γία των Παρι­σί­ων (Notre Dame) άρχι­σε να οικο­δο­μεί­ται το 1163 και ολο­κλη­ρώ­θη­κε περί­που έναν αιώ­να αργό­τε­ρα και θεω­ρεί­ται υπό­δειγ­μα της γαλ­λι­κής γοτ­θι­κής εκκλη­σια­στι­κής αρχιτεκτονικής .
Ο ναός βρί­σκε­ται στο επί­κε­ντρο της πλο­κής ενός κλα­σι­κού μυθι­στο­ρή­μα­τος του Βίκτωρ Ουγκώ, απο­τε­λεί Μνη­μείο της Παγκό­σμιας Πολι­τι­στι­κής Κλη­ρο­νο­μιάς της UNESCO και προ­σελ­κύ­ει εκα­τομ­μύ­ρια του­ρί­στες κάθε χρόνο. 

Πολιτισμός
Ιεραρχήσεις

Μπο­ρεί να μη γνώ­ρι­σε τη δημο­σιό­τη­τα που πήρε η κατα­στρο­φή της Πανα­γί­ας των Παρι­σί­ων, πρό­κει­ται όμως για ένα πολύ σημαντικό…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Παναγία των Παρισίων: Πληρωμένη απάντηση του ΚΚ Εργαζομένων της Ισπανίας στην «Ελ Παΐς»

Πανα­γία των Παρι­σί­ων:  Η αστι­κή, μεγά­λης κυκλο­φο­ρί­ας εφη­με­ρί­δα της Ισπα­νί­ας «Ελ Παΐς», σε ρεπορ­τάζ και μήνυ­μα στο «twitter» ανα­φο­ρι­κά με…

Μετάβαση στο περιεχόμενο