Περιήγηση: Πολιτιστική ατζέντα

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου

Το Κέντρο Λαο­γρα­φί­ας και Πολι­τι­σμού Δυτι­κής Αττι­κής σε συνερ­γα­σία με το Δήμο Χαϊ­δα­ρί­ου παρου­σιά­ζει το Θεα­τρι­κό Έργο το Δημή­τρη Πατα­τζή «Δον Καμί­λο» το Σάβ­βα­το 11…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε το Σάββατο 4 Νοεμβρίου

ΜΟΥΣΙΚΗ Τα ρεμπέ­τι­κα της κιθά­ρας Ο δεξιο­τέ­χνης της κλα­σι­κής κιθά­ρας Δημή­τρης Μυστα­κί­δης παρου­σιά­ζει τα τέσ­σε­ρα Σάβ­βα­τα του Νοεμ­βρί­ου στο Γυά­λι­νο Μουσικό…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ Εκδή­λω­ση της ΠΕΑΦΕ Εκδή­λω­ση αφιε­ρω­μέ­νη στο ΕΑΜ διορ­γα­νώ­νει αύριο, Τετάρ­τη, στις 6 μ.μ., στο Μου­σείο Μακρο­νή­σου (Ασω­μά­των 31, Θησείο) η Πανελ­λή­νια Ενωση…

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου

ΕΚΘΕΣΗ Εικα­στι­κή έκθε­ση με έργα ‑ψηφια­κής ανα­τύ­πω­σης- της Ρώσι­κης Πρω­το­πο­ρί­ας Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Εικα­στι­κών της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Καλ­λι­τε­χνών του ΚΚΕ και η Οργάνωση…