Περιήγηση: Πρωτομαγιά 1944

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση ΚΚΕ για τους 200 της Καισαριανής — Συναυλία Γ. Μαρκόπουλου — Πώς θα πάτε

Η Κομ­μα­τι­κή Οργά­νω­ση Αττι­κής του ΚΚΕ διορ­γα­νώ­νει διή­με­ρο εκδη­λώ­σε­ων, αφιε­ρω­μέ­νο στους 200 κομ­μου­νι­στές που εκτε­λέ­στη­καν την 1η Μάη 1944, το…

Ιστορία
Πρωτομαγιά του 1944: Οι έξι κομμουνιστές από τη Λέσβο που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή

Οι Φίλοι Ιστο­ρι­κής Μνή­μης και Πολι­τι­στι­κής Δημιουρ­γί­ας έδω­σαν για πρώ­τη φορά στη δημο­σιό­τη­τα τα βιο­γρα­φι­κά των έξι Λέσβιων κομ­μου­νι­στών ανάμεσα…