Περιήγηση: Σαν σήμερα 11 Απριλίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 11 Απριλίου

Στις 11 Απριλίου τιμάται η Διεθνής Ημέρα απελευθέρωσης των κρατουμένων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτή η Μέρα θεσμοποιήθηκε από τη…

Stop Carre
Σαν σήμερα 11 Απριλίου 

Στις 11 Απριλίου τιμάται η Διεθνής Ημέρα απελευθέρωσης των κρατουμένων των ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αυτή η Μέρα θεσμοποιήθηκε από τη…