Περιήγηση: Σαν σήμερα 12 Φεβρουαρίου

Πρόσωπα
Γκουστάβ Φλομπέρ, από τους σημαντικότερους μυθιστοριογράφους

Στις 12 Δεκεμ­βρί­ου 1821 γεν­νιέ­ται ο Γκου­στάβ Φλο­μπέρ. Ενας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους μυθι­στο­ριο­γρά­φους. Από πολ­λούς θεω­ρεί­ται πατέ­ρας της ρεα­λι­στι­κής μυθιστοριογραφίας.…