Περιήγηση: Σαν σήμερα 16 Φεβρουαρίου

Πρόσωπα
Γιώργος Ιωάννου

Γιώρ­γος Ιωάν­νου, ένας από τους σημα­ντι­κό­τε­ρους Ελλη­νες πεζο­γρά­φους της μετα­πο­λε­μι­κής γενιάς. Τα περισ­σό­τε­ρα κεί­με­νά του συν­θέ­τουν ως σύνο­λο μια τοιχογραφία…

Πρόσωπα
Άγγελος Τερζάκης

Ο Άγγε­λος Τερ­ζά­κης γεν­νή­θη­κε στο Ναύ­πλιο στις 16 Φεβρουα­ρί­ου 1907 και ήταν γιος του δημάρ­χου της πόλης Δημη­τρί­ου Τερ­ζά­κη. Το 1915 μετακόμισε…