Περιήγηση: Σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

Ατέχνως
Σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

1673 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Μπα­τίστ Ποκε­λέν, γνω­στό­τε­ρος ως Μολιέ­ρος. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντα­σία ασθε­νής», «Ταρ­τού­φος», «Αρχο­ντο­χω­ριά­της») https://atexnos.gr/μολιέρος-ο-δημιουργός-της-υψηλής-κωμ/ 1801…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 17 Φεβρουαρίου

1673 Πέθα­νε ο Γάλ­λος συγ­γρα­φέ­ας, Ζαν Μπα­τίστ Ποκε­λέν, γνω­στό­τε­ρος ως Μολιέ­ρος. («Δον Ζουάν», «Ο κατά φαντα­σία ασθε­νής», «Ταρ­τού­φος», «Αρχο­ντο­χω­ριά­της») https://atexnos.gr/μολιέρος-ο-δημιουργός-της-υψηλής-κωμ/ 1801…