Περιήγηση: Σαν σήμερα 18 Απριλίου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1480 Γεν­νή­θη­κε η Λου­κρη­τία Βορ­γία, νόθα κόρη του πάπα Αλέ­ξαν­δρου ΣΤ’ http://atexnos.gr/%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA/ 1506 Τίθε­ται ο θεμέ­λιος λίθος της Βασι­λι­κής του Αγί­ου Πέτρου…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Απριλίου

1480 Γεν­νή­θη­κε η Λου­κρη­τία Βορ­γία, νόθα κόρη του πάπα Αλέ­ξαν­δρου ΣΤ’ http://atexnos.gr/%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA/ 1506 Τίθε­ται ο θεμέ­λιος λίθος της Βασι­λι­κής του Αγί­ου Πέτρου…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 18 Απριλίου 2017

1480 Γεν­νή­θη­κε η Λου­κρη­τία Βορ­γία, νόθα κόρη του πάπα Αλέ­ξαν­δρου ΣΤ’ http://atexnos.gr/%CF%83%CE%B5-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-%CE%B7-%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA/ 1506 Τίθε­ται ο θεμέ­λιος λίθος της Βασι­λι­κής του…