Περιήγηση: Σαν σήμερα 22 Απριλίου

Κινηματογράφος
Τζακ Νίκολσον: Ο εκκεντρικός σταρ που συνδύασε το πηγαίο ταλέντο του με την τρέλα

Το αλλο­παρ­μέ­νο του βλέμ­μα απο­τε­λεί από μόνο του σύμ­βο­λο της κινη­μα­το­γρα­φι­κής τρέ­λας. Δημιούρ­γη­σε μια ολό­κλη­ρη σχο­λή, ένα καλού­πι στο οποίο…

Προτεινόμενο
Σαν σήμερα 22 Απριλίου — Μια ματιά στην ιστορία του τόπου και του κόσμου

1500 Ο πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Πέδρο Αδρά­λες Καμπράλ, γίνε­ται ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος, που φτά­νει στη Βρα­ζι­λία. 1616 Πεθαί­νει στη Μαδρί­τη ο συγ­γρα­φέ­ας του…

Πρόσωπα
Κώστας Κρυστάλλης

Γρά­φει η Τασ­σώ Γαΐ­λα // Αρθρο­γρά­φος-Ερευ­νή­τρια Κώστας Κρυ­στάλ­λης-ποι­η­τής. Ημέ­ρα θανά­του του: Μ. Πέμ­πτη 22 Απρί­λη, 1894. «Γεια και χαρά στον κόσμο μας,…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 22 Απριλίου — Γεγονότα και πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και δεν πρέπει να ξεχάσουμε

1500 Ο πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Πέδρο Αδρά­λες Καμπράλ, γίνε­ται ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος, που φτά­νει στη Βρα­ζι­λία. 1616 Πεθαί­νει στη Μαδρί­τη ο συγ­γρα­φέ­ας του…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Λένιν, ο ηγέτης της επανάστασης — «Είναι η γνώση μας, η δύναμη και τ’ άρματα»

Εμπνευ­στής και ηγέ­της της «Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης» του 1917. Θεω­ρεί­ται ένας από τους επι­δρα­στι­κό­τε­ρους πολι­τι­κούς ηγέ­τες στην ιστο­ρία της ανθρω­πό­τη­τας. Υπήρξε…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 22 Απριλίου

1500 Ο πορ­το­γά­λος εξε­ρευ­νη­τής, Πέδρο Αδρά­λες Καμπράλ, γίνε­ται ο πρώ­τος Ευρω­παί­ος, που φτά­νει στη Βρα­ζι­λία. 1616 Πεθαί­νει στη Μαδρί­τη ο συγ­γρα­φέ­ας του…