Περιήγηση: Σαν σήμερα 23 Οκτωβρίου

Πρόσωπα
Τζορτζ Ουέλς Μπιντλ

Στις 23 Οκτω­βρί­ου 1903 γεν­νιέ­ται ο Τζορτζ Ουέλς Μπι­ντλ. Αμε­ρι­κα­νός βιο­λό­γος και γενε­τι­στής. Βρα­βεύ­τη­κε με το Νόμπελ για την πρωτοποριακή…

Θέατρο
Δήμος Σταρένιος: Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο σαν ηθοποιό αλλά και για τη συμβολή του στην ΕΑΜική Αντίσταση

Δήμος Στα­ρέ­νιος, ένας καλός άνθρω­πος που ερμή­νευε τους κακούς. Καλο­συ­νά­τος, σεμνός, ευγε­νι­κός άνθρω­πος και καλ­λιερ­γη­μέ­νος ηθο­ποιός που ερμή­νευε έξο­χα τους προδότες…