Περιήγηση: Σφαγή στην Παλαιστίνη

Διεθνή
Γάζα: Δέκα μέλη μίας οικογένειας Παλαιστινίων (8 παιδιά 2 γυναίκες) σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα

Δέκα μέλη μιας οικο­γέ­νειας Παλαι­στι­νί­ων σκο­τώ­θη­καν σήμε­ρα το πρωί σε αερο­πο­ρι­κό πλήγ­μα του ισραη­λι­νού στρα­τού στο δυτι­κό τμή­μα της Λωρίδας…

Διεθνή
Η δολοφονική επίθεση του κατοχικού ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας συνεχίστηκε για άλλη μία νύχτα

Για ακό­μη μία βρα­διά το κατο­χι­κό κρά­τος του Ισρα­ήλ συνέ­χι­σε το δολο­φο­νι­κό σφυ­ρο­κό­πη­μα παλαι­στι­νια­κών περιο­χών, την ώρα που ο απολογισμός…

Πολιτική
Πρέσβης Παλαιστίνης: «Βαθιά απογοητευμένος» από τη στάση του ελληνικού ΥΠΕΞ στις επιθέσεις του Ισραήλ

«Προ­βλη­μα­τι­σμέ­νος και βαθιά απο­γοη­τευ­μέ­νος», δηλώ­νει ο πρέ­σβης του κρά­τους της Παλαι­στί­νης στην Ελλά­δα, Μαρουάν Του­μπά­σι, από τις δηλώ­σεις του ελληνικού…

Διεθνή
Το ενδεχόμενο διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στα παλαιστινιακά εδάφη εξετάζει το ΔΠΔ

Η γενι­κή εισαγ­γε­λέ­ας του Διε­θνούς Ποι­νι­κού Δικα­στη­ρί­ου (ΔΠΔ) Φατού Μπεν­σου­ντά δήλω­σε σήμε­ρα ανή­συ­χη για την κλι­μά­κω­ση της βίας μετα­ξύ Ισραηλινών…