Περιήγηση: Funds

Κοινωνία
Όργια τραπεζών και funds σε βάρος της λαϊκής κατοικίας: Πάνω απο 17.000 πλειστηριασμοί το Α’ εξάμηνο του 2022

Την ώρα που οι εργα­ζό­με­νοι και ο λαός αδυ­να­τούν, λόγω του καθη­λω­μέ­νου εισο­δή­μα­τος που τσα­κί­ζουν παρα­πέ­ρα η ακρί­βεια και η…