Συντάκτης nikos

 

Επικαιρότητα
Κακοκαιρία: Δύσκολη ημέρα η σημερινή — Πώς θα κινηθούν τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Σε εξέ­λι­ξη η κακο­και­ρία σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά με καται­γί­δες, χιο­νο­πτώ­σεις και θυελ­λώ­δεις ανέ­μους να χτυ­πούν νησιωτικές,…

Κοινωνία
Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής ομάδας του «Μάξιμου Σαράφη»

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής η παρου­σί­α­ση της εξάρ­θρω­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν απά­τες και…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο καιρού: Ισχυρές καταιγίδες και χιόνια τις επόμενες 48 ώρες

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων που εκδό­θη­κε την Τρί­τη (24–01-2023) επι­και­ρο­ποιεί­ται σύμ­φω­να με τα τελευ­ταία προ­γνω­στι­κά στοι­χεία. Επι­ση­μαί­νε­ται ότι…