Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Τα στιγμιότυπα της επετείου

Γράφει ο Βασίλης Κρίτσας //

Δεν είμαστε οπαδοί των μαθητικών παρελάσεων, ούτε της μπούργκας -κάθε άλλο. Υπάρχουν όμως ωραίες πλευρές σε στιγμιότυπα σαν αυτά που ακολουθούν και κάνουν τους “ελληνόψυχους” ρατσιστές να μπλοκάρουν από αμηχανία για το “ελληνικό DNA και μισανθρωπιά για όσους έχουν διαφορετικό χρώμα στο δέρμα τους.

Ðñïôïéìáóßåò óôï ÆÜððåéï ãéá ôçí ìáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

ÌáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ, óôçí ÁèÞíá ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

ÌáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ, óôçí ÁèÞíá ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

ÌáèçôéêÞ ðáñÝëáóç ãéá ôçí åèíéêÞ åðÝôåéï ôçò 28çò Ïêôùâñßïõ, óôçí ÁèÞíá ôçí ÐáñáóêåõÞ 28 Ïêôùâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÓÔÅÖÁÍÏÕ)

Συνεχίζουμε με κάτι διαφορετικό, όπου είναι δύσκολο να πεις τι ακριβώς διακρίνουμε: τον αριστερό ψάλτη της Δεξιάς; Ή μήπως το δεξιό ψάλτη της Αριστεράς;

Για φινάλε ένα πολύ πιο ευχάριστο στιγμιότυπο από ένα δημοτικό σχολείο στην Καισαριανή.