Συντάκτης Σφυροδρέπανος

Απόψεις
The talented Mr. Ford

Γρά­φει ο Φρα­γκί­σκος Λαγω­νι­κά­κης // Στην εκπο­μπή της περα­σμέ­νης Πέμ­πτης (10–11-2016) των Ν. Μπο­γιό­που­λου και Μ. Κοτ­τά­κη στο Real, ειπώθηκε…