Περιήγηση: Δήμος Πατρέων

Επικαιρότητα
Μετά από 4,5 χρόνια αποτελεσματικότητας και περηφάνιας, οι Πατρινοί δε θα χάσουν το στόχο, θα συνεχίσουν με τον Κώστα Πελετίδη

Στη ανά­δει­ξη της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» ξανά σε δημο­τι­κή αρχή, για τη συνέ­χι­ση της συλ­λο­γι­κής προ­σπά­θειας και τα επό­με­να χρό­νια, με…

Επικαιρότητα
«Ο Πελετίδης απέδειξε ότι δεν υποκύπτει σε υπαγορεύσεις»

Δήλω­ση υπο­ψη­φιό­τη­τας με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» στην Πάτρα έκα­νε η Ανα­στα­σία Τογιο­πού­λου, περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Δυτι­κής Ελλά­δας, δικη­γό­ρος. Στη δήλω­σή της…

Πολιτική
Γιάννης Αγγελάκας: Είδε ότι δεν τον «παίρνει» και αναδιατύπωσε το ψέμα — συκοφαντία

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Αφού η πρό­δη­λη συκο­φα­ντία σε βάρος της δημο­τι­κής αρχής Πατρέ­ων κατέ­πε­σε, ο χρή­σι­μος ηλί­θιος (μου­σι­κός) Γιάν­νης Αγγε­λά­κας, ανέκρουσε…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Η φρουρά των «χρήσιμων ηλιθίων»: Γιάννης Αγγελάκας

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Η φρου­ρά των «χρή­σι­μων ηλι­θί­ων» που, όπως έλε­γε ο Λένιν, απο­τε­λούν πάντα τα αγα­πη­μέ­να παι­διά κάθε εκμε­ταλ­λευ­τι­κής εξου­σί­ας, κάθε…