Περιήγηση: ΕΕΤΕ

Επικαιρότητα
ΕΕΤΕ: Η δολοφονία της Παλαιστίνιας δημοσιογράφου Shireen Abu Akleh και το Διεθνές δίκαιο

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος (ΕΕΤΕ), ανα­φο­ρι­κά με την απο­τρό­παια δολο­φο­νία της Παλαι­στί­νιας δημο­σιο­γρά­φου Shireen Abu Akleh, ανα­φέ­ρει σε σχετικό…

Εικαστικές Τέχνες
ΕΕΤΕ: Κινητοποιήσεις με καλλιτεχνικά δρώμενα στις 12 Απρίλη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σε κινη­το­ποι­ή­σεις για την καλ­λι­τε­χνι­κή παι­δεία ενά­ντια στον πόλε­μο, με καλ­λι­τε­χνι­κά δρώ­με­να, σε Αθή­να και Θεσ­σα­λο­νί­κη προ­χω­ρά την Τρί­τη 12…

Εικαστικές Τέχνες
ΔΕΥΤΕΡΑ 28 Φλεβάρη ολοκληρώνεται η μεγάλη έκθεση του ΕΕΤΕ «ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την προϊστορία, στην Ελλάδα του σήμερα»

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ  Η ΜΕΓΑΛΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΤΟΥ ΕΕΤΕ «ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊ­στο­ρία, στην Ελλά­δα του Σήμερα»…

Πολιτισμός
Παρατείνεται ως 28 Φλεβάρη η μεγάλη ιστορική έκθεση του Επιμελητήριου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) “ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊστορία, στην Ελλάδα του Σήμερα” +Video

29 Δεκ-2021 | 28- Φεβ-2022 Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ διορ­γα­νώ­νει στην Ανώ­τα­τη Σχο­λή Καλών Τεχνών (αίθου­σα «Νίκος Κεσ­σαν­λής»), Πειραιώς…