Περιήγηση: ΕΕΤΕ

Εικαστικές Τέχνες
Τετάρτη 29 Δεκέμβρη 2021 ανοίγει η Μεγάλη ιστορική έκθεση “ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ – Από την Προϊστορία, στην Ελλάδα του Σήμερα”

Αίθου­σα “Νίκος Κεσ­σαν­λής”, της Ανώ­τα­της Σχο­λής Καλών Τεχνών | Πει­ραιώς 256, Ταύ­ρος Διάρ­κεια: 29 Δεκ 2021 έως 18 Φλε­βά­ρη 2022…

Πολιτισμός
Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (EETE): Λέμε ΟΧΙ σε κάθε προσπάθεια συνδικαλιστικής δίωξης- Λέμε όχι στην ποινικοποίηση της σκέψης

Κλι­μα­κώ­νε­ται το τελευ­ταίο διά­στη­μα η κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση στις δια­δι­κα­σί­ες και στη δρά­ση των Σωμα­τεί­ων και γενι­κό­τε­ρα του μαζι­κού κινή­μα­τος. Σε σχετική…

Θέατρο
Έκτακτη αλλαγή χώρου της θεατρικής παράστασης από το “Μαύρο Θέατρο της Πάτρας” ΕΕΤΕ για το 1821

Όπως είχε προ­α­ναγ­γεί­λει το “Ατέ­χνως” το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος  (ΕΕΤΕ) στα πλαί­σια της έκθε­σης του «Προς Επι­σκευ­ήν Ολομελείας –…

Θέατρο
Θεατρική παράσταση από το “Μαύρο Θέατρο της Πάτρας” στο χώρο της έκθεσης του ΕΕΤΕ για το 1821

Το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος  (ΕΕΤΕ) ενη­με­ρώ­νει πως στα πλαί­σια της έκθε­σης του «Προς Επι­σκευ­ήν Ολο­με­λεί­ας — μια δια­φο­ρε­τι­κή προσέγγιση…

Εικαστικές Τέχνες
Έκθεση “Χαρακτική από την προϊστορία στην Ελλάδα του σήμερα”

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Πρό­σκλη­ση Το ΔΣ του Επι­με­λη­τη­ρί­ου Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλά­δος σας προ­σκα­λεί στην Έκθε­ση “Χαρα­κτι­κή από την προϊστορία…

Εικαστικές Τέχνες
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης | ΕΜΣΤ: «Αυτούς ξέρουμε, αυτούς θέλουμε και από αυτούς αγοράζουμε έργα τέχνης»! | Ανακοίνωση — Καταγγελία ΕΕΤΕ -

Μόνο ως κοι­νω­νι­κή αναλ­γη­σία, περι­φρό­νη­ση για τους 6.700 εικα­στι­κούς καλ­λι­τέ­χνες, μπο­ρεί να χαρα­κτη­ρι­στεί η από­φα­ση του ΔΣ του ΕΜΣΤ, το…