Περιήγηση: Μουντιάλ

Αθλητικά
Καθημερινά χιλιάδες φίλαθλοι περιμένουν υπομονετικά στην ουρά να επισκεφτούν το Μαυσωλείο του Λένιν

Όσο και αν προ­σπα­θούν να δυσφη­μί­σουν την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στασ­ση και την ΕΣΣΔ είναι τα επι­τεύγ­μα­τά της που τους εμπο­δί­ζουν. Η εκτί­μη­ση στο…

Σαν Σήμερα
«Tο χέρι του Θεού»

Το πιο πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νο ίσως «ψεύ­τι­κο» γκολ στην ιστο­ρία του ποδο­σφαί­ρου. Στον κρί­σι­μο αγώ­να Αργε­ντι­νής-Αγγλί­ας, στα πλαί­σια του Παγκό­σμιου Κυπέλ­λου ποδοσφαίρου…

Όσα μαρτυρά ο φακός
Θεός…

Μάγος της μπά­λας και αυτο­κα­τα­στρο­φι­κός ταυ­τό­χρο­να, αγα­πή­θη­κε όσο λίγοι από εκα­τομ­μύ­ρια φιλά­θλους σε όλο τον κόσμο. Οι Ναπο­λι­τά­νοι τον λάτρεψαν.…