Περιήγηση: ΟΓΕ

Διήγημα
Παράξενες μέρες

Διή­γη­μα της Βαγ­γε­λιώς Καρα­κα­τσά­νη // Βαδί­ζω τη λεω­φό­ρο μονά­χος Ασφυ­κτιώ! Ψάχνω αέρα, ν’ ανα­σά­νω λεύ­τε­ρα, μα διά­βα­σα πως τον που­λά­νε στις…