Περιήγηση: Οικοδόμος

Κοινωνία
Νέο εργοδοτικό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός οικοδόμου από πτώση – Μέτρα ασφαλείας ζητά το Συνδικάτο

Ακό­μα ένα εργο­δο­τι­κό έγκλη­μα στον κλά­δο των Κατα­σκευών στη Θεσ­σα­λο­νί­κη. Νωρί­τε­ρα, ένας οικο­δό­μος 42 χρο­νών έπε­σε από τον 3ο όροφο…

Βιβλίο
Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, Από τα «ημερολόγια μοτοσικλέτας» στις κορφές της Σιέρα Μαέστρα και στις καρδιές των ανυπόταχτων όλου του κόσμου

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Όταν ο Ερνέ­στο Γκε­βά­ρα ξεκί­νη­σε να σπου­δά­ζει ιατρι­κή οι περισ­σό­τε­ρες από τις ιδέ­ες που αφο­μοί­ω­σε ως…

Πρόσωπα
«Θύελλα» (Μένη Παπαηλιού), η πρωταντάρτισσα της Ρούμελης (Άγνωστη μαρτυρία και φωτογραφίες)

Γρά­φει ο Οικο­δό­μος // Ανά­με­σα στις χιλιά­δες γυναί­κες και άντρες που υπη­ρέ­τη­σαν υψη­λά ιδα­νι­κά και πολέ­μη­σαν στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση, κάποια…