Περιήγηση: πανδημία COVID-19

Επικαιρότητα
Εμβολιασμοί για άνω των 60: Λήγει αύριο η προθεσμία — Το 90% έχει εμβολιαστεί ή έχει κλείσει ραντεβού

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, το 90% των πολι­τών που έχουν “πατή­σει” τα 60, έχουν εμβο­λια­στεί ή έχουν κλεί­σει ραντε­βού. Όπως σημειώνουν…

Πολιτική
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ: Τραγικά τα αδιέξοδα από την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων προστασίας από την πανδημία

Παρά τις προ­βλέ­ψεις για ρεκόρ κρου­σμά­των, τους δεκά­δες δια­σω­λη­νω­μέ­νους εκτός ΜΕΘ και την εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση που έχει δια­μορ­φω­θεί στα νοσοκομεία,…