Περιήγηση: Πρωτομαγιά

Επικαιρότητα
Με όλα τα μέτρα προστασίας ο γιορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς (ΦΩΤΟ)

Μέλη σωμα­τεί­ων βρί­σκο­νται στο Σύνταγ­μα προ­ε­τοι­μά­ζο­ντας τον χώρο για τον αγω­νι­στι­κό εορ­τα­σμό της Πρω­το­μα­γιάς. Συγκε­κρι­μέ­να, τοπο­θε­τούν αυτο­κόλ­λη­τα που θα διευκολύνουν…

Διεθνή
IΡΑΝ: 10 χρόνια και 6 μήνες φυλακή και 147 βουρδουλιές σε γυναίκα δημοσιογράφο που πήρε μέρος στις εκδηλώσεις της Πρωτομαγιάς

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Ιρα­νή δημο­σιο­γρά­φος Marzieh Amiri της εφη­με­ρί­δας Shargh, που είναι επι­κρι­τι­κή προς το καθε­στώς, ήταν μία…