Περιήγηση: Σαν σήμερα 19 Μαρτίου

Εικαστικές Τέχνες
Ελένη Αλταμούρα — Μπούκουρα, η πρώτη Ελληνίδα που τόλμησε να γίνει ζωγράφος

Στις 19 Μαρ­τί­ου 1900 πέθα­νε η Ελέ­νη Αλτα­μού­ρα ‑Μπού­κου­ρα, η πρώ­τη Ελλη­νί­δα που τόλ­μη­σε να γίνει ζωγρά­φος. Ριζο­σπα­στι­κό πνεύ­μα, πήγε κόντρα στα…