Περιήγηση: Σαν σήμερα 31 Ιανουαρίου

Ατέχνως
Γιώργος Μούτσιος,

Ο Γιώρ­γος Μού­τσιος, γεν­νή­θη­κε στην Καλα­μά­τα στις 31 Ιανουα­ρί­ου 1932. Σπού­δα­σε μου­σι­κή, τρα­γού­δι και θέα­τρο στο Ελλη­νι­κό Ωδείο και στη…

Μουσική
Φραντς Σούμπερτ

Στις 31 Ιανουα­ρί­ου 1797 γεν­νιέ­ται ο Φραντς Σού­μπερτ. Αυστρια­κός συν­θέ­της, ένας από τους ειση­γη­τές του ρομα­ντι­σμού και ο σπου­δαιό­τε­ρος εκπρό­σω­πός τους.…