Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου

Πρόσωπα
Ρίτσαρντ Νίξον

Στις 9 Ιανουα­ρί­ου 1913 γεν­νιέ­ται ο Αμε­ρι­κα­νός πολι­τι­κός Ρίτσαρντ Νίξον.  Το 1968 εκλέ­χτη­κε για πρώ­τη φορά πρό­ε­δρος των ΗΠΑ και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου — Τα σημαντικότερα γεγονότα

475 Ο Βασι­λί­σκος στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, όταν ο αυτο­κρά­το­ρας Ζήνω­νας ανα­τρέ­πε­ται και ανα­γκά­ζε­ται να εγκα­τα­λεί­ψει την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. 1324 Πέθα­νε ο Βενε­τός έμπο­ρος και…

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου

475 Ο Βασι­λί­σκος στέ­φε­ται αυτο­κρά­το­ρας του Βυζα­ντί­ου, όταν ο αυτο­κρά­το­ρας Ζήνω­νας ανα­τρέ­πε­ται και ανα­γκά­ζε­ται να εγκα­τα­λεί­ψει την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη. 1324 Πέθανε…