Περιήγηση: Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου

Stop Carre
Σαν σήμερα 9 Ιανουαρίου

475 Ο Βασιλίσκος στέφεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου, όταν ο αυτοκράτορας Ζήνωνας ανατρέπεται και αναγκάζεται να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη. 1324 Πέθανε…