Περιήγηση: Σπύρος Μπιμπίλας

Πολιτισμός
Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών: Ψηφοφορία ντροπής για τη Χρύση Αυγή

Το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών εξέ­δω­σε την παρα­κά­τω ανα­κοί­νω­ση-καταγ­γε­λία, ενη­με­ρώ­νο­ντας πως στο ψήφι­σμα κατα­δί­κης της ναζι­στι­κής εγκλη­μα­τι­κής Χρυ­σής Αυγής (20/1/2017) για…