Περιήγηση: συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ

Επικαιρότητα
Την παρεμπόδιση του αγωνιστικού εορτασμού της εξέγερσης του Πολυτεχνείου καταγγέλλει με ανακοίνωσή της η ΚΝΕ

Την παρε­μπό­δι­ση του αγω­νι­στι­κού εορ­τα­σμού της εξέ­γερ­σης του Πολυ­τε­χνεί­ου καταγ­γέλ­λει με ανα­κοί­νω­σή της η ΚΝΕ: «Καταγ­γέλ­λου­με στο λαό και στη…

Απόψεις
Νόμος περί ταυτότητας φύλου: Κρύβοντας τη βαρβαρότητα πίσω από «αριστεροφανή» λάβαρα

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Η πρό­σφα­τη ψήφι­ση του νομο­σχε­δί­ου για την ανα­γνώ­ρι­ση της ταυ­τό­τη­τας φύλου απο­τε­λεί άλλη μια πρώ­του μεγέ­θους πολιτική…

Πολιτική
Αλέκα Παπαρήγα κατά συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: «Όσο πιο δεξιά πάτε, τόσο πιο αριστεροφανή λάβαρα σηκώνετε»

«Αυτό το νομο­σχέ­διο είναι αντι­πε­ρι­σπα­σμός στην ακραία φιλε­λεύ­θε­ρη πολι­τι­κή σας», τόνι­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής όπου…