Περιήγηση: kne.gr

Κοινωνία
ΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΗΣ ΚΝΕ Επίσκεψη στην παράσταση «Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου» την Κυριακή 6 Νοέμβρη

Η ΤΟ Πει­ραιά της ΚΝΕ καλεί τους μαθη­τές στο θέα­τρο και συγκε­κρι­μέ­να να συμ­με­τά­σχουν στην επί­σκε­ψη που διορ­γα­νώ­σει την Κυρια­κή 6…

Επικαιρότητα
ΓΤ του ΚΣ της ΚΝΕ: Η δικαίωση του Χρ. Ζορμπά να γίνει κρίκος στην πάλη για μέτρα προστασίας σε κάθε χώρο δουλειάς

Ανα­κοί­νω­ση με αφορ­μή την εκδί­κα­ση της υπό­θε­σης του θανα­τη­φό­ρου εργο­δο­τι­κού εγκλή­μα­τος του 29χρονου Χρή­στου Ζορ­μπά στο εργο­στά­σιο «Ήπει­ρος ΑΕΒΕ» εξέδωσε…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
31η Αντιιμπεριαλιστική Κατασκήνωση της ΚΝΕ: Με την κοινή πάλη των λαών ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών — Μία ημέρα ακόμη

Μία ημέ­ρα απο­μέ­νει για να αρχί­σει η 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, φέτος στις Νηές Μαγνη­σί­ας, όπου θα συνα­ντη­θούν χιλιά­δες νέοι…