Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Facebooktwitterrssyoutube
slogan

Το ΚΚΕ για τους δασικούς χάρτες

Η σύνταξη δασικών χαρτών εντάσσεται στη διαχρονικά ασκούμενη αστική πολι­τική που θέλει τη γη ακόμη και τα δάση να αποτελούν φτηνή υποδομή για κερδοφόρες επενδύσεις του κεφαλαίου, των μονοπωλια­κών ομίλων.

Η δεύτερη ανάρτηση των δασικών χαρτών έχει προκαλέσει μεγάλη δυσαρέσκεια και δι­αμαρτυρίες σε όλη την Ελλάδα γιατί πλήττο­νται κυρίως κτηνοτρόφοι, καλλιεργητές που αντέδρασαν με πολύμορφες κινητοποιήσεις Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών.
Η κυβέρνηση της ΝΔ προσπαθεί πολύμορφα να αποσοβήσει τις διαμαρτυρίες και δεσμεύθηκε ότι θα ικανοποιήσει το σύνολο των αιτη­μάτων όσων διαμαρτύρονται.

Η κριτική του ΚΚΕ στην κυβερνητική πολιτι­κή δεν περιορίζεται μόνο στις αλλαγές στην ιδιοκτησία της γης.
Αυτή η κριτική γίνεται και με κριτήριο την προστασία των δασών, όπως και άλλου χαρακτήρα γης, π.χ. αιγιαλού αλλά και αξιοποίησής τους από τη σκοπιά των ανα­γκών των λαϊκών δυνάμεων.

Μπορείτε να δείτε όλο το 4φυλλο εδώ

Επικεντρώνεται επίσης στις συνέπειες για το σύνολο των λαϊκών αναγκών από τις προω­θούμενες αλλαγές στη χρήση της γης, συνέ­πειες όπως στη μόλυνση του υδροφόρου ορί­ζοντα, στην αντιπλημμυρική προστασία των πόλεων, στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κλπ.ΚΚΕ Δασικοί χάρτες

Πως διαμορφώθηκε το πρόβλημα & οι αντιφάσεις του χαρακτηρισμού και των χρήσεων γης

Τα μονοπώλια και οι έμποροι γης, αξιοποιώντας και καθυστερήσεις, αντιφάσεις, κυρίως την έλλειψη προστασίας, από την εκάστοτε κυβερ­νητική πολιτική, δημιούργησαν τετελεσμένα στην αλλαγή χρήσης γης.

Έτσι κυρίως μετά από δασικές πυρκαγιές – εμπρη­σμούς, έγιναν οικισμοί, εργοστάσια, ξενοδοχεία, εμφανίστηκαν αρκετοί οικοδομικοί συνεταιρι­σμοί. Σε χιλιάδες στρέμματα δασών και κυρίως κρατικών δασικών εκτάσεων κτίστηκαν πολυτε­λείς βίλες, τουριστικά συγκροτήματα, οικισμοί, με παράνομα συμβόλαια στην Αττική, στην Εύβοια, στη Χαλκιδική και σε όλη σχεδόν την παραλιακή ζώνη της Ελλάδας.

Σήμερα, δάση και δασικές εκτάσεις χρησιμοποι­ούνται από ομίλους, για μεγάλες επενδύσεις, στο όνομα της «πράσινης οικονομίας» και της «πρά­σινης συμφωνίας» της ΕΕ. Πρόκειται κυρίως για επενδύσεις σε ανεμογεννήτριες, σε φωτοβολταϊκά, στον κατασκευαστικό τομέα, σε επιχειρημα­τικά πάρκα υποτίθεται ήπιας ανάπτυξης, για την εκμετάλλευση μεταλλείων, λατομείων, στον τουρι­σμό, σε οικισμούς πολυτελών κατοικιών, στη δι­αχείριση νερού, στην ίδρυση και ενίσχυση μεγά­λων κτηνοτροφικών επιχειρήσεων, στη διαχείριση απορριμμάτων, σε υποδομές που δεν “χωράνε” στην περιορισμένη και ακριβή εντός σχεδίου γη.
Συμφέρει π.χ. τα μονοπώλια των ανεμογεννητρι­ών να νοικιάζουν πάμφθηνα από το κράτος την έκταση που χρειάζονται, πετώντας έξω τους κτηνοτρόφους ή προσφέροντάς τους προσωρινά ανταλλάγματα. Χρησιμοποιούν το επιχείρημα της φθηνής παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω εναλλακτικών μορφών Ενέργειας, πράγμα που δεν ισχύει για τη λαϊκή κατανάλωση, αλλά τελικά μόνο για το κεφάλαιο.

Η πραγματική στόχευση τόσο της κυβέρνησης της ΝΔ, όσο και της. προηγούμενης του ΣΥΡΙΖΑ, που διαμόρφωσαν τους νόμους για τους δασι­κούς χάρτες, επιβεβαιώνεται από τις προτάσεις της εταιρείας «McKinsey & Company», για λογα­ριασμό του ΣΕΒ, της Εθνικής Τράπεζας, της Πα­γκόσμιας Τράπεζας, που συμπεριλήφθηκαν και ως προαπαιτούμενο στο 3ο μνημόνιο ως δέσμευ­ση των ελληνικών κυβερνήσεων σε ΕΕ και τρόικα για ολοκλήρωση της διαδικασίας διαμόρφωσης δασικών χαρτών και κτηματολογίου το 2021.

KKE Δασικοί χάρτες ανεμογ

Οι δασικοί χάρτες είναι εργαλείο επιτάχυνσης της καπιταλιστικής ανάπτυξης εξασφαλίζοντας «καθαρό τοπίο» στη χρήση γης.
Αυτός είναι ο στόχος που εξυπηρετούν με τους δασικούς χάρ­τες και το εθνικό κτηματολόγιο και όχι -όπως ισχυρίζονται- η προστασία της κρατικής δασι­κής περιουσίας και του περιβάλλοντος.

Η ύπαρξη ή μη του τεκμηρίου κυριότητας μιας έκτασης που θα χαρακτηρισθεί στο δασικό χάρτη ως πάντα δασική (ΔΔ), εκχερσωμένη (ΔΑ) ή δα­σωμένος αγρός (ΑΔ), δεν απαλλάσσει τον οποιο­δήποτε αντίδικο του κράτους από δικαστικά έξο­δα και ταλαιπωρία.

Η ανάρτηση των δασικών χαρτών, που άφορά όλη την Ελλάδα, είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηρίζονται:

 1. Ως δασικές, αγροτικές εκτάσεις που καλλιερ­γούνταν από αγρότες, -με ή χωρίς συμβόλαια- και εγκαταλείφθηκαν στο παρελθόν. Αυτές τις εκτά­σεις, το κράτος θα τις διεκδικήσει για αξιοποίηση υπέρ του κεφαλαίου.
 2. Ως δάση ή δασικές εκτάσεις, κρατικές κυρίως, αλλά και ιδιωτικές εκτάσεις, που εκχερσώθηκαν από παλιά, καλλιεργούνται και επιδοτούνται από βιοπαλαιστές γεωργούς που κινδυνεύουν να στε­ρηθούν αγροτικό εισόδημα.
 3. Ως δασικές εκτάσεις, εκτάσεις που βόσκονται για πάνω από 40 – 50 χρόνια από μικρομεσαίους κτηνοτρόφους. Γι’ αυτές τις εκτάσεις, υπάρχει κίνδυνος απώλειας ενισχύσεων αυτών των κτηνοτρόφων, αν δεν ενταχθούν στην κατηγορία των «βοσκήσιμων γαιών», γεγονός που δεν αναιρεί τον δασικό τους χαρακτήρα.
 4. Ως δασικού χαρακτήρα, εκτάσεις που από λάθος χαρακτηρίσθηκαν έτσι, από τις ιδιωτικές εταιρείες, χαρακτηρισμός που πρέπει να διορθω­θεί.
 5. Εκτάσεις που έχουν καταπατηθεί, εκχερσωθεί και μετατραπεί σε βιομηχανικές, εμπορικές εγκα­ταστάσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, βίλες, εκτός σχεδίου οικισμούς κλπ, χαρακτηρίζονται ως δα­σικές, όχι στο όνομα της προστασίας, αλλά στη λογική της «εν ευθέτω χρόνω» νομιμοποίη­σής τους.

Επισημαίνουμε ότι η εξαίρεση από τους δασικούς χάρτες των «οικιστικών πυκνώσε- ων», δηλαδή των εκτός σχεδίου δομημένων, δασι­κών κυρίως εκτάσεων (οι οποίες ήταν «εφεύρεση» της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ), κρίθηκε αντισυνταγματι­κή και συμπεριλαμβάνονται στους δασικούς χάρτες.

Είναι σοβαρές οι επιπτώσεις της ανάρτησης των δασικών χαρτών στους εργαζόμενους, άνεργους, βιοπαλαιστές αγρότες, τα λαϊκά στρώματα, τους κατοίκους εξωτερικού.

Καλούνται σε ασφυκτικές προθεσμίες να πληρώ­σουν χαράτσια, να διατυπώσουν αντιρρήσεις, που συνολικά μαζί με το κτηματολόγιο, τους φόρους, μπορεί να απαιτηθεί δαπάνη μέχρι και 8.000 – 10.000 ευρώ.

Κινδυνεύουν να χάσουν τη γονική περιουσία τους από το κράτος, το οποίο μετά θα την παραχωρή­σει σε κάποιον «επενδυτή» για να στήσει αιολικό ή «ηλιακό πάρκο».

Την ίδια στιγμή υπάρχουν προβλήματα, λόγω της τεράστιας υποστελέχωσης της Δασικής υπηρεσί­ας που διαμορφώνουν και εξοντωτικές εργασια­κές συνθήκες, ενώ η Υπουργική Απόφαση για τον Ασπάλαθο δεν αντιμετωπίζει ριζικά προβλήματα και μπορεί να βγει αντισυνταγματική, διαιωνίζο- ντας τη μέχρι σήμερα κατάσταση.

Το ΚΚΕ

Το ΚΚΕ απορρίπτει όλο το σκεπτικό και το κί­νητρο σύνταξης των δασικών χαρτών, γιατί δι­ευκολύνουν την καταστροφή των δασών, εντεί­νουν το εμπόριο της γης, αλλάζουν τη χρήση γης σε βάρος της περιβαλλοντικής ισορροπίας και της δημόσιας χρήσης γης, οδηγούν στην κα­ταστροφή της μικρής και μεσαίας αγροτικής πα­ραγωγής, επιταχύνοντας τα κερδοφόρα επενδυ­τικά σχέδια των μονοπωλιακών ομίλων.

Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες που αναπτύσσουν τα λαϊκά στρώματα.

Έχει καταθέσει  Ερώτηση για τα προ­βλήματα από τους χαρακτηρισμούς των αναρτημένων δασικών χαρτών, τα χαράτσια, τη δα­σική πολιτική που εξυπηρετεί τους ομίλους, τις ελλείψεις της Δασικής Υπηρεσίας κλπ. ζητώντας από την κυβέρ­νηση να αντιμετωπισθούν προς όφελος των γεωργών, των κτηνοτρόφων των λαϊκών δυνάμεων.
Η κυβέρνηση απάντησε ότι θα πάρει νομοθετικές πρωτοβουλίες για τις εκχερσωμένες εκτάσεις και τους δασωμένους αγρούς.

Απαιτεί:

 • Να είναι δωρεάν και χωρίς παράβολο οι αντιρρή­σεις για τα λαϊκά στρώματα. Να γίνει άμεσα σχετική νομοθετική ρύθμιση.
 • Να παραταθεί η προθεσμία άσκησης αντιρρήσε­ων, τουλάχιστον για ένα χρόνο, να υπάρ­χει η δυνατότητα παράτασης σε όλες τις περιοχές που αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες. Να δοθεί ανά­λογο δικαίωμα και για τις πα­λιές αναρτήσεις.
 • Να υπάρχουν ενιαία κριτή­ρια δημοσιότητας και χρό­νου υποβολής όλων των κα­τηγοριών των αιτήσεων, για όλη την Ελλάδα και όχι σε κάθε νομό με διαφορετικούς χρόνους και περιορισμένη δημοσιότητα.
 • Να μην επιστραφούν ενισχύσεις που έλαβαν μικρομεσαίοι, βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι, για κανένα λόγο που προκύπτει από τους δασικούς χάρτες, να εξασφαλιστεί η συνέχιση κατα­βολής των ενισχύσεων και η συνέχεια της αγροτο-κτηνοτροφικής δραστηριότητας.
 • Να προσληφθεί άμεσα το αναγκαίο μόνιμο επι­στημονικό προσωπικό. Να εξασφαλισθούν τα απαραίτητα μέσα και πόροι στις κρατικές Δασικές Υπηρεσίες, ώστε να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για την προστασία των δασικών οικο­συστημάτων.
 • Να ενσωματωθούν όλες οι διοικητικές πράξεις και δικαστικές αποφάσεις.
 • Το κράτος, με αποκλειστική ευθύνη των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, να συντάσσει τις αντιρρήσεις, οι οποίες να εξετάζονται από επιτροπές κρατικών υπαλλήλων, σχετικών με το αντικείμενο.

Το ΚΚΕ αντιμετωπίζει και το ζήτημα των δασικών χαρτών από τη σκοπιά της προστασίας της δασι­κής γης, του περιβάλλοντος, με κριτήριο τις κοινω­νικές ανάγκες, τα συμφέροντα της εργατι­κής τάξης και των λαϊκών δυνάμεων.

Σε αυτή τη βάση συγκρούονται το καπιταλιστικό κέρδος με τις λαϊκές ανάγκες, η χρήση της γης ως εμπορεύματος με τη χρήση γης ως κοινωνικού αγαθού, η ατομική ιδιοκτησία στη γη με την κοινωνική ιδιο­κτησία της.

Την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των δασικών οι­κοσυστημάτων, της δασικής γης, τον προσδιορισμό των χρήσεων γης με στόχο την κοινωνική ευημερία μπορεί να εξασφαλίσει μόνο ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός, στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας στη γη, στα δα­σικά οικοσυστήματα, στον υπόγειο, επίγειο, θα­λάσσιο φυσικό πλούτο, στα συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής.

Προϋπόθεση για αυτή την κοινωνική ανατρο­πή κατάργησης της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, είναι η κατάκτηση της εργατικής εξουσίας ως αποτέλεσμα της επαναστατικής σύγκρουσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών δυνάμεων με την τάξη των καπιταλιστών, για την ανατροπή της εξουσίας της. Αυτή η προοπτική κρίνεται και από τους σημερινούς αγώνες για όλες τις λαϊκές ανάγκες, όπως για κατοικία, φθηνή και υγιεινή διατροφή, αναψυχή, ανάπαυση και προστασία του περιβάλλοντος.

Το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη, τους αγρότες βιοπαλαιστές και τους αυτοαπασχολούμενους των πόλεων να μη στέκονται παθητικά στη στέρηση των αναγκών τους, να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στους μονοπωλιακούς ομίλους, τα κόμματα και τις κυβερνήσεις τους. Αυτοί δεν είναι αήττητοι, αρκεί η λαϊκή πλειοψηφία να βρει τη δύναμη για να σηκώσει πιο αποφασιστικά το ανάστημά της. Κάθε μάχη βάζει το λιθαράκι της, ανοίγει το δρόμο για μια κοινωνία που η εργασία δεν θα είναι καταναγκασμός, η ιδιοκτησία και ο ανταγωνισμός δεν θα είναι στραγγαλισμός της ζωής και της ποιότητάς της.

ΜΑΗΣ 2021


Πηγή – Περισσότερα εδώ