Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Eurobasket 2022: Εύκολη νίκη επί της Εσθονίας — Αήττητη στα νοκ άουτ η Εθνική

Η Εθνι­κή Ελλά­δας έβγα­λε την… υπο­χρέ­ω­ση απέ­να­ντι στην αδύ­να­μη Εσθο­νία, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την Α’ φάση του Ευρω­μπά­σκετ 2022 αήτ­τη­τη (ρεκόρ 5–0) και στην κορυ­φή του 3ου ομί­λου, πριν ανα­χω­ρή­σει από το Μιλά­νο για το Βερο­λί­νο, όπου την Κυρια­κή (10/9) αρχί­ζουν τα νοκ-άουτ. Το αντι­προ­σω­πευ­τι­κό συγκρό­τη­μα επι­κρά­τη­σε άνε­τα με 90–69, έχο­ντας το μυα­λό από το 24΄ στον Γιάν­νη Αντε­το­κούν­μπο, ο οποί­ος τραυ­μα­τί­στη­κε στον αστρά­γα­λο και δεν επέ­στρε­ψε στο παρ­κέ, δημιουρ­γώ­ντας ανη­συ­χία στο «γαλα­νό­λευ­κο στρα­τό­πε­δο», ενό­ψει της ανα­μέ­τρη­σης στη φάση των «16», λογι­κά απέ­να­ντι στην Φινλανδία.

H δια­φο­ρά δυνα­μι­κό­τη­τας των δύο ομά­δων απο­τυ­πώ­θη­κε από τα πρώ­τα λεπτά της ανα­μέ­τρη­σης στο παρ­κέ, με την Εθνι­κή Ανδρών να εξα­σφα­λί­ζει γρή­γο­ρα μία δια­φο­ρά, δίνο­ντας της στην τρί­τη περί­ο­δο μη ανα­στρέ­ψι­μες δια­στά­σεις, απέ­να­ντι σε μία Εσθο­νία, η οποία με ρεκόρ 1–4 είπε «αντίο» από την 5η θέση του 3ου ομί­λου στο εφε­τι­νό Ευρωμπάσκετ.

Παρά τον τραυ­μα­τι­σμό του στην τρί­τη περί­ο­δο, ο Γιάν­νης Αντε­το­κούν­μπο ανα­δεί­χθη­κε πρώ­τος σκό­ρερ της ανα­μέ­τρη­σης με 25 πόντους, ενώ 11 πρό­σθε­σε ο έτε­ρος διψή­φιος της Εθνι­κής, Κώστας Σλού­κας. Από την Εσθο­νία, προ­σπά­θη­σε ο Σιμ-Σάντερ Βένε με 19 πόντους.

Τα δεκά­λε­πτα: 21–27, 36–51, 49–77, 69–90

 

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο