Συντάκτης Ομάδα ¡H.lV.S!

  • Σκοπός μας είναι η προώθηση της διαλεκτικής – υλιστικής σκέψης στη βάση του Μαρξισμού – Λενινισμού του Επιστημονικού Σοσιαλισμού και του Προλεταριακού Διεθνισμού, ανταλλάσσοντας γνώσεις, υλικό, σκέψεις κι απόψεις πάνω στην κοσμοθεωρία μας, τη στρατηγική και την ιστορική αλήθεια, που όπως είπε ο Λένιν κι επανέλαβε ο Γκράμσι, είναι επαναστατική – αντικειμενική
  • Θεωρούμε τον Σοσιαλισμό–Κομμουνισμό αναγκαίο και επίκαιρο όσο ποτέ, βάζοντας στο μικροσκόπιο και τη συσσωρευμένη πείρα στις χώρες που οικοδομήθηκε ο Σοσιαλισμός, όπου έγινε και η πρώτη έφοδος στον ουρανό
  • |> Επικοινωνία – [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] – Blog

Επικαιρότητα
Συνέντευξη Ηλία Σταμέλου (Λ.Σ. Καισαριανής): ξοφλάει τις προεκλογικές δεσμεύσεις του ο κ. Βοσκόπουλος…

Την πρώ­τη του δημό­σια τοπο­θέτηση έξι περί­που μήνες μετά την ανά­λη­ψη της διοί­κησης του Δήμου Και­σα­ρια­νής από το Χρή­στο Βοσκόπουλο,…

Επικαιρότητα
Όλοι πλην ΚΚΕ: Σε κλίμα συναίνεσης η συζήτηση για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Το κλί­μα «ευρεί­ας συναί­νε­σης» απο­τυ­πώ­νε­ται από τις ανα­κοι­νώ­σεις των αστι­κών κομ­μά­των, με τις οποί­ες απα­ντούν στην πρό­τα­ση της κυβέρ­νη­σης για…

Πολιτική
Πρόταση Βαρουφάκη για Μ. Φύσσα: Απαράδεκτη προσπάθεια καπηλείας των αντιφασιστικών συναισθημάτων του λαού

Επι­μέ­νει στην απα­ρά­δε­κτη προ­σπά­θεια καπη­λεί­ας των αντι­φα­σι­στι­κών συναι­σθη­μά­των του λαού το ΜΕΡΑ25 με την πρό­τα­ση του επι­κε­φα­λής του Γ. Βαρουφάκη,…

Διεθνή
Ο Πούτιν υπεραμύνθηκε του δικαιώματος να αποπέμπει πρωθυπουργό, υπουργούς και αξιωματούχους

Ο Ρώσος πρό­ε­δρος Βλα­ντί­μιρ Πού­τιν, ανα­φε­ρό­με­νος στις προ­τα­θεί­σες από τον ίδιο συνταγ­μα­τι­κές αλλα­γές, επι­σή­μα­νε ότι, παρά τις αλλα­γές, ο πρόεδρος…

Διεθνή
Έργα και ημέρες Guaidó κατά την εκλογή Διοίκησης στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

Σύμ­φω­να με το Σύνταγ­μα της Βενε­ζου­έ­λας, κάθε χρό­νο το Γενά­ρη πραγ­μα­το­ποιεί­ται κοι­νο­βου­λευ­τι­κή σύνο­δος για την εκλο­γή διοί­κη­σης (ΔΣ) που θα…