Περιήγηση: Νέοι Δημιουργοί

Ποίημα
Τρία ποιήματα της Ηλέκτρας Στρατωνίου με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των φυλετικών διακρίσεων

Παγκό­σμια Ημέ­ρα Ποί­η­σης και κατά των φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων. Τρία ποι­ή­μα­τα της Ηλέ­κτρας Στρα­τω­νί­ου ΚΟΚΚΙΝΟ ΦΙΛΙ Η ΖΩΗ Και λέει, να…

Ποίημα
ΕΛΛΗΝΑΡΑΣ

Αγα­πά­ει την πατρί­δα και τα ιερά και όσια τη σημαία έχει ασπί­δα το δια­λα­λεί δημό­σια. Καταγ­γέλ­λει όποιον ξεφεύ­γει και δηλώνει…