Περιήγηση: Μουσική

Μουσική
Μπουζούκι και κοντοπαντέλονα. Όταν ο μαθητής Πάνος Γεραμάνης συνάντησε τον μεγάλο Γιώργο Ζαμπέτα

Επι­μέ­λεια: Οικο­δό­μος // Σε λίγες μέρες συμπλη­ρώ­νο­νται δέκα χρό­νια από τον απροσ­δό­κη­το χαμό του Πάνου Γερα­μά­νη. Χτες συμπλη­ρώ­θη­καν 23 χρόνια…