Περιήγηση: Βουλή

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Αυτά έλειπαν από την αντιπαράθεση Τσίπρα–Μητσοτάκη στη Βουλή

Στην κλα­σι­κά απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κή αντι­πα­ρά­θε­ση στη Βου­λή κυβέρ­νη­σης και αξιω­μα­τι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­σή του το ΚΚΕ επι­ση­μαί­νο­ντας τη σύμπλευ­σή τους…

Πολιτική
Αλέκα Παπαρήγα κατά συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: «Όσο πιο δεξιά πάτε, τόσο πιο αριστεροφανή λάβαρα σηκώνετε»

«Αυτό το νομο­σχέ­διο είναι αντι­πε­ρι­σπα­σμός στην ακραία φιλε­λεύ­θε­ρη πολι­τι­κή σας», τόνι­σε η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, μιλώ­ντας στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής όπου…

Πολιτική
Άθλιο αντικομμουνιστικό παραλήρημα από βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ — Η απάντηση του Γ.Δελή

«Εμε­τι­κό αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα» χαρα­κτή­ρι­σε ο βου­λευ­τής του ΚΚΕ, Γιάν­νης Δελής, τις συνε­χι­ζό­με­νες αντι­κομ­μου­νι­στι­κές κραυ­γές βου­λευ­τών του ΣΥΡΙΖΑ και του υπουρ­γού Δικαιο­σύ­νης στην…

Επικαιρότητα
Υπερψηφίστηκε η τροπολογία του ΚΚΕ για τους απλήρωτους εργαζόμενους — Καταψήφισαν τα φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής

Υπερ­ψη­φί­στη­κε η τρο­πο­λο­γία του ΚΚΕ για τους απλή­ρω­τους εργα­ζό­με­νους που ως προς το πρώ­το σκέ­λος της ανα­φέ­ρει ότι «θεω­ρεί­ται μονο­με­ρής βλα­πτι­κή μετα­βο­λή των…

Πολιτισμός
Ψηφίστηκε το ν/σ για τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών

Εγκρί­θη­κε κατά πλειο­ψη­φία από την Επι­τρο­πή Μορ­φω­τι­κών Υπο­θέ­σε­ων το νομο­σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού για τα πνευ­μα­τι­κά δικαιώ­μα­τα στη…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Το Gay Pride, οι συνταξιούχοι και ο κάλπικος προοδευτισμός του Τσακαλώτου

Σχο­λιά­ζει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης  // Την ίδια ώρα που τσα­κί­ζουν στην κυριο­λε­ξία στοι­χειώ­δη ανθρώ­πι­να δικαιώ­μα­τα (και των ομο­φυ­λό­φι­λων) ψηφί­ζουν το…